top of page
konusmalar2.jpg

Yayınlarım

Yayınlarım: Liste

Yurtdışı İndekslerde Yayınlananlar


1. Comparison of Laparoscopic and Open Ureterolithotomy in Impacted and Very Large Ureteral Stones. Urol J. 2014 May 6;11(2):1423-8.

Göksel Bayar, Orhan Tanriverdi, Mehmet Taskiran, Umut Sariogullari, Huseyin Acinikli, Elshad Abdullayev, Kaya Horasanli, Cengiz Miroglu


2. Cranberry Fruit Using For to Treatment Symptomatic Urinary Tract Infection on Indwelling Urethral Catheter Patients. IJMPRS September 2014; 1(4); 5-9.

Göksel Bayar, Musab Ilgi, Cigdem Dondar, Sinan Levent Kirecci, Ayhan Dalkilinc


3. Synthetic Cannabinoid Can Do Voiding Dysfunction: Reporting of three cases. Asian Pac. J. Health Sci., 2014; 1(4): 461-464.

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Sedat Çakmak, Sinan Levent Kireççi, Ayhan Dalkilinc


4. The Effect of Stone Localization on the Success and Complication Rates of Percutaneous Nephrolithotomy. Urol J. 2014 Nov 30;11(6):1938-42.

Göksel Bayar, Mustafa Kadihasanoglu, Mustafa Aydin, Umut Sariogullari, Orhan Tanriverdi, Muammer Kendirci.


5. Which treatment method should be used in pregnant patients with ureteral calculi? Two center comparative study. Arch Esp Urol. 2015 May;68(4):435-40.

Göksel Bayar, Yaşar Bozkurt, Huseyin Acinikli, Mansur Dagguli, Sedat Cakmak, Mehmet Nuri Bodakci, Namık Kemal Hatipoglu, Orhan Tanriverdi.


6. The importance of active surveillance, and immediate re-biopsy inlow-risk prostate cancer: The largest series from Turkey. Turk J Urol 2016; 42(3): 140-4.

Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Hüseyin Acinikli, Orhan Tanrıverdi, Ayhan Dalkılıç, Serdar Arısan.


7. Applicability of the EORTC risk tables to predict outcomes in nonmuscle- invasive bladder cancer in Turkish patients. Turk J Urol 2017; 43(1): 48-54.

Muhammet Fatih Kılınç, Göksel Bayar, Ayhan Dalkılıç, Nurettin Cem Sönmez, Serdar Arısan, Soner Güney.


8. Low free and bioavailable testosterone levels may predict pathologically proven high-risk prostate cancer: a prospective, clinical trial. Turk J Urol 2017: 35467.

Göksel Bayar, Hakan Şirin, Mustafa Aydın, Ayşim Özağarı, Orhan Tanrıverdi, Mustafa Kadıhasanoğlu. Muammer Kendirci.


9. Do alpha-1 antagonist medications affect the success of semi-rigid

ureteroscopy? A prospective, randomised, single-blind, multicentric

study. Urolithiasis 46:567–572

Mustafa Aydın, Muhammet Fatih Kılınç, Abdulmecit Yavuz, Göksel Bayar.

10. Evaluation of per-operative cough stress test during transobturator mid-urethral sling surgery. Arch Ital Urol Androl. 2017 Oct 3;89(3):222-225.

Abdulmuttalip Şimşek, Sinan Levent Kireççi, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Faruk Ozgor, Zafer Gökhan Gürbüz.


11. Lower urinary tract dysfunction in pediatric patients after ureteroneocystostomy due to vesicoureteral reflux: Long-term follow-up. Lower Urinary Tract Symptoms. 2018;1–5.

Kaya Horasanli, Göksel Bayar, Huseyin Acinikli, Cemil Kutsal, Sinan L. Kirecci, Ayhan Dalkilic.


12. The Relationship Between Nocturnal Enuresis and Spina Bifida Occulta: A

Prospective Controlled Trial. UROLOGY 120: 216−221, 2018.

Abdulmecit Yavuz, Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc, Umut Sariogullari.


13. The learning curve of sting method for endoscopic injection treatment of vesicoureteral reflux. Int Braz J Urol. 2018; 44: 1200-6.

Ayhan Dalkiliç, Göksel Bayar, Hasan Demirkan, Kaya Horasanli.


14. Repeating Hydrodistension Does Not Improve Symptoms in the Interstitial Cystitis Patients. Asian Pac. J. Health Sci., 2018; 5(4):35-38. Göksel Bayar.


15. Adjunction of tamsulosin or mirabegron before semi-rigid ureterolithotripsy improves outcomes: prospective, randomized single-blind study. Int Urol Nephrol. 2019 Jun;51(6):931-936.

Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc, Abdulmecit Yavuz, Mustafa Aydın.


16. A Comparison of EORTC And CUETO Risk Tables in Terms of the Prediction of Recurrence and Progression in All Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer Patients. Urol J. 2019 Feb 21;16(1):37-43.

Ayhan Dalkilic, Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc.


17. Efficacy of silodosin or mirabegron in medical expulsive therapy for ureteral

stones: a prospective, randomized controlled study. Int Urol Nephrol (2020) 52:835-840. Göksel Bayar, Abdulmecit Yavuz, Sedat Cakmak, Yilmaz Ofluoglu, Muhammet Fatih Kilinc, Emrah Kucuk, Mustafa Aydın.


18. Outcomes of different minimally invasive techniques in lower calyceal stones of 1 to 2 centımeters: a prospective, randomized study. Arch. Esp. Urol. 2020; 73 (4): 307-315. Abdulmecit Yavuz, Muhammet Fatih Kilinc, Göksel Bayar.


19. Does tamsulosin or mirabegron improve ureteral stent-related symptoms? A prospective placebocontrolled study. Lower Urinary Tract Symptoms. 2021;13:

Abdulmecit Yavuz, Muhammet F. Kilinc, Mustafa Aydin, Yilmaz Ofluoglu, Göksel Bayar.


20. Rare Causes of Hydronephrosis in Adults and Diagnosis Algorithm: Analysis of 100 Cases During 15 Years. Cureus 12(5): e8226. Musab Ilgi, Göksel Bayar, Elsad Abdullayev, Sedat Cakmak, Hüseyin Acinikli, Sinan L. Kirecci, Kaya Horasanli.

Yurtiçi İndekslerde Yayınlananlar


1. Daha önce açık nefrolitotomi yapılan hastalarda perkütan nefrolitotomi yapılması güvenli midir? JAREM 2012; 2: 113-6

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Huseyin Acınıklı, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


2. Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: 533 vakalık tek merkezdeki deneyimlerimiz Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2012;46(4):193-198

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


3. Laparoskopik Ürolojik Cerrahide Sütür Gerektiren Operasyonlar Ne Zaman Yapılmalı? Dört Farklı Operasyonun İlk Dört Yıllık Analizi (JAREM 2013; 3: 8-13)

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu


4. Testosteronun Kardiyovasküler  Sisteme Etkileri (Androloji Bülteni 2013; Eylül; 53; 149-153)

Göksel Bayar, Muammer Kendirci


5. Üreteral Stentlere Bağlı Semptomlar Nasıl Azaltılabilir? (Endoüroloji Bülteni 2013;6;2;96-101)

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi


6. Neurosyphilis, One Rarely Seen Cause of Neurogenic Bladder (JAREM 2014; 1: 38-40).

Göksel Bayar, Sedat Çakmak, Sibel Gümüş, Çiğdem Döndar, Fatma Münevver Gökyiğit, Serdar Arısan


7. Üreteroskopi sırasında görülen komplikasyonlar ve öngörücü faktörler. The New Journal of Urology 2015; 10 (3): 15-21.

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Sinan Levent Kireççi, Kaya Horasanlı, Ayhan Dalkılınç.


8.Üreter Orta ve Üst Bölümünde Görülen Büyük İmpakte Taşların Tedavisinde Üreteroskopi ve Üreterolitotominin Karşılaştırılması (Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2014;48(2):120-4.

Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Mehmet Taşkıran, Elshad Abdullayev, Muammer Kendirci, Kaya Horasanli, Orhan Tanrıverdi


9. İmpakte Üreter Taşlarında Üreteroskopinin Sonuçları, Komplikasyonları ve

Gelişen Perforasyonlara Yaklaşım. Journal of Urological Surgery, 2016; 4: 133-137.

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Ayhan Dalkılıç.

10. Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Ağrı Tedavisi: Yeni Ne Var? Endoüroloji Bülteni 2016;9:30-33.

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi.


11. Pelvikalisiyel anatomik ölçümlerin değerlendirmesinde bilgisayarlı

tomografi ile intravenöz piyelografinin korelasyonu. The New Journal of Urology 2018; 13 (3): 34-37

Mustafa Aydın, Alper Bitkin, Lokman İrkılata, Mevlüt Keleş, Emrah Küçük, Göksel Bayar, Mustafa Kemal Atilla.


12. Transüretral Prostat Rezeksiyonu Sonrası Gelişen Üretral Darlıkların Retrospektif İncelenmesi: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Üretral Darlık Gelişimini Önleyici Etkisi. J Reconstr Urol 2018;8(3):85-90.

Ayhan Dalkılınç, Abdullah Hızır Yavuzsan, Cumhur Yeşildal, Abdulmuttalip Şimşek, Ayşe Feyza Aydın, Göksel Bayar, Hüseyin Cihan Demirel, Sinan Levent Kireççi.


13. Tamsulosin Can Improve Lower Urinary Tract Symptoms in Patients Under Active Surveillance Due to Low Risk Prostate Cancer: Prospective Controlled Study. Bull Urooncol 2019;18:107-112. Ayhan Dalkılıç, Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kılınç, Abdulmecit Yavuz, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı.


14. İleri Yaş Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Rekürens ve Progresyon Gelişimine Etkilidir. The New Journal of Urology 2020; 15-(3): 171-175. Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kılınç.

Yurtdışı Kongrelerde Sunulan Bildiriler


1. Which is the best treatment option for pregnant women who have ureter stone? Two-center comparative study. Poster. 9th SEEM 2013 Selanik, Yunanistan.

Göksel Bayar, Sedat Cakmak, Yaşar Bozkurt, Mansur Daggulli, Hüseyin Acinikli, Mehmet Nuri Bodakci, Namık Kemal Hatipoglu, Orhan Tanriverdi.


2. The major complications during ureteroscopy and effect of impacted stones to staging and management of complications. Poster. 9th SEEM 2013 Selanik, Yunanistan.

Göksel Bayar, Sedat Cakmak, Hüseyin Acinikli, Umut Sariogullari, Orhan Tanriverdi, Muammer Kendirci.


3. The factors affecting penis length. Poster. 9th SEEM 2013 Selanik, Yunanistan.

Göksel Bayar, Elshad Abdullayev, Osman Murat İpek, Hüseyin Acinikli, Sedat Cakmak, Muammer Kendirci.


4. The utility of penile ratio in men with erectile dysfunction. Moderate poster. 16. ESSM Kongresi 2014 Istanbul, Türkiye.

Muammer Kendirci, Umut Sariogullari, Mustafa Aydin, Mustafa Kadihasanoglu, Tuna Karatag, Göksel Bayar.


5. Low free and bioavailable testosterone levels can predict high-grade prostate cancer: prospective clinical study. Moderate Poster. AUA Anual Meeting 2014 Orlando, ABD

Göksel Bayar, Mustafa Kadihasanoglu, Mustafa Aydin, Umut Sariogullari, Orhan Tanriverdi, Muammer Kendirci


6. Blood prostate specific antigen can predict erectil and ejeculation dysfunction. Highlighted Poster 17. ESSM kongresi 2015 Kopenhag, Danimarka.

Göksel Bayar, Mustafa Aydın, Muammer Kendirci.


7. Relationship between extrapelvic risk factors and lower urinary tract symptoms on older fourty years age men. Highlighted Poster 17. ESSM kongresi 2015 Kopenhag, Danimarka.Göksel Bayar, Merve Ötüken, Mustafa Aydın, Muammer Kendirci.


8. Penil severity scale can use to predict penil shortening. Poster 17. ESSM kongresi 2015 Kopenhag, Danimarka.

Göksel Bayar, Mustafa Kadihasanoglu, Muammer Kendirci.


9. Evalution of perioperative cough stress test during transobturator mid-urethral sling surgery. Highlighted Poster 30. Avrupa Üroloji Kongresi 2015 Madrid, İspanya.

Sinan Levent Kireççi, Abdulmuttalip Şimşek, Ayhan Dalkılıç, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Gökhan Gürbüz.


10. Tamsulosin can improve lower urinary tract symptoms in patients under active surveillance due to low risk prostate cancer. Poster. 5th Baltic Meeting in conjunction with the EAU.

Ayhan Dalkilic, Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc, Abdulmecit Yavuz, Orhan Tanriverdi, Kaya Horasanli.


11.  Now Is The Time For Individual Surgical Treatment Of Lower Pole Stone: Ethical Dilemma or Scientific Truth. Moderate Poster. World Congress Of Endourology 2018.

Abdulmecit Yavuz, Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc, Veli Yazar, Sedat Cakmak.


12. Can Tamsulosin Or Mirabegron Improve Rigid Ureterolithotripsy Outcomes: Prospective Randomized Study: American Urologic Associaton Annual Meeting 2019.

Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kilinc, Abdulmecit Yavuz, Mustafa Aydin.

Yurtiçi Kongrelerde Sunulan Bildiriler

21. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2010


Erektil disfonksiyonun derecesi penis boyutunu etkiler mi?  Poster oturumu

Mustafa Aydın, Mustafa Kadıhasanoğlu, Umut Sarıoğulları, Tuna Karatağ,

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


Diyabet varlığı penis boyutlarında azalma için bir risk faktörü müdür?   Poster oturumu

Mustafa Aydın, Mustafa Kadıhasanoğlu, Umut Sarıoğulları, Tuna Karatağ,

Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


9. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ 2011


Vardenafilin Testis Torsiyonunda Kullanılabilirliği Mümkün müdür? Deneysel Çalışma   Poster Oturumu     

Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selçuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


Serum PSA ve Testosteron Değerleri Arasında Korelasyon Var mıdır?

Poster Oturumu

Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selçuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci

                   

Testis Torsiyonunda Montelukast Kullanımı Testisi Kurtarabilir mi? Deneysel Çalışma       Sözlü Sunum

Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Mesrur Selçuk Sılay, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


22. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2012


Operasyon öncesi hidronefroz varlığı ve şiddeti perkütan nefrolitotomi girişimi sonuçlarını etkiler mi?           Sözlü Sunum

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Daha Önce Açık Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Perkütan Nefrolitotomi Yapılması Güvenli midir?           Poster oturumu

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Perkütan nefrolitotomi başarısına etki eden faktörleri belirlemek

Poster oturumu

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Perkütan nefrolitotomi her yaşta güvenilir bir şekilde yapılabilir

Poster oturumu

Mehmet Taşkıran, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz: Tek merkezde 533 vakalık deneyim

Poster oturumu

Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Laparoskopik cerrahide sütür gerektiren operasyonlarla ilgili tek cerrahın deneyimleri  Poster oturumu

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu


Kadın üriner inkontinansında transvajinal tape (TVT) ve transobturator tape (TOT) uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması     Sözlü Sunum

Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Çiğdem Döndar, Göksel Bayar, Mehmet Taşkıran, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Semi-rijid üreteroskopi sırasında görülen majör komplikasyonlar ve sonuçları

Sözlü Sunum 

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Üreter orta ve üst bölümünün 1,5 santimetreden büyük taşlarının tedavisinde laparoskopik üreterolitotomi üreteroskopiden daha etkin ve güvenilirdir

Poster oturumu 

Orhan Tanrıverdi, Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


10. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 2013


Endoskopik üreter taşı tedavisi sırasında kullanılan yardımcı taş tutma (grasper) ve çıkarma cihazlarının etkinliği            Sözlü Sunum

Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Abdullah Demir, Sedat Çakmak, Elshad Abdullayev, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu


Üreter orta ve üst bölümünde görülen büyük taşların tedavisinde SWL, üreteroskopi ve üreterolitotominin etkinlik açısından karşılaştırılması: algoritma değişmeli mi?            Sözlü Sunum

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Umut Sarıoğulları, Okan Gökhan, Abdullah Demir, Soner Güney, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu


Taş yükü üreteroskopik litotripsinin başarısını etkiler mi. 20 yıllık deneyim        

Poster Oturumu

Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Abdullah Demir, Sedat Çakmak, Soner Güney, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu

Perkütan nefrolitotomi ileri yaşta güvenli midir?      Poster Oturumu

Umut Sarıoğulları, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Muammer Kendirci, Cengiz Miroğlu


Böbrek taşı için perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda taş lokalizasyonun başarıya etkisi   Poster Oturumu

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Umut Sarıoğulları, Okan Gökhan, Abdullah Demir, Soner Güney, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu

Büyük üreter taşlarının tedavisinde laparoskopik ve açık üreterolitotominin karşılaştırılması ve güvenli, pratik yöntemle laparoskopik üreter insizyonu

Poster Oturumu

Göksel Bayar, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Taşkıran, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Elshad Abdullayev, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu


Laparoskopik üreteolitotomi sırasında üreteri güvenli ve pratik bir yöntemle insize etme tekniği               Video Oturumu

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Umut Sarıoğulları, Abdullah Demir, Sedat Çakmak, Elshad Abdullayev, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu


10. ULUSAL ANDROLOJİ KONGRESİ 2013


Testosteron düşüklüğü, patolojiyle kanıtlanmış yüksek riskli prostat kanseri varlığını öngörebilir: prospektif klinik çalışma           Sözlü Sunum

Göksel Bayar, Mustafa Kadıhasanoğlu, Umut Sarıoğulları, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


Erektil disfonksiyon şiddeti ve eşlik eden morbid durumlarla penisin morfometrik parametrelerinin ilişkisi                    Poster Oturumu

Göksel Bayar, Osman Murat İpek, Umut Sarıoğulları, Sedat Çakmak, Medine Mısırlı, Muammer Kendirci

Erektil disfonksiyonun etyolojisinde depresyon genç yaşta daha belirgindir Poster Oturumu

Göksel Bayar, Osman Murat İpek, Abdullah Demir, Çiğdem Döndar, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


Yüksek riskli prostat kanserini saptamada serbest ve biyoaktif testosteron için kestirim değerleri                  Poster Oturumu

Göksel Bayar, Mustafa Kadıhasanoğlu, Umut Sarıoğulları, Orhan Tanrıverdi, Cengiz Miroğlu, Muammer Kendirci


Penis uzunluğuna etki eden faktörler            Poster Oturumu

Göksel Bayar, Osman Murat İpek, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Mehmet Taşkıran, Muammer Kendirci


23. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2014


Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası gelişen üretral darlıkların retrospektif incelenmesi: Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımının (LMWH) Üretral darlık gelişimini önleyici etkisi.  Sözlü Sunum.

Sinan Levent Kireççi, Abdülmuttalip Şimşek, Ayşe Feyza Aydın, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Ayhan Dalkılınç, Gökhan Gürbüz.


Açık Üreteroneosistostomi Uzun Dönemde Mesane Disfonksiyonu Doğurabilir mi? Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Zeliha Ural, Hüseyin Acinikli, Sinan Levent Kireççi, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı.


Düşük riskli prostat kanserinde aktif izlem güvenli bir seçenektir. Sözlü

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Sinan Levent Kireççi, Serdar Arısan, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı.


Transobturator mid-üretral sling cerrahisinde peroperatif uygulanan öksürük stress testinin değerlendirilmesi. Sözlü.

Sinan Levent Kireççi, Abdülmuttalip Şimşek, Ayhan Dalkılınç, Göksel Bayar, Kaya Horasanlı, Gökhan Gürbüz


Kan Prostat Spesifik Antijen Düzeyi Orta ve Şiddetli Alt Üriner Sistem Semptomlarını Öngörebilir. Sözlü.

Göksel Bayar, Merve Ötüken, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Muammer Kendirci.


Prostat Kanseri Taramasına Katılan Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları Geç Başlayan Hipogonadizm ve Cinsel Fonksiyon Bozukluklarının Prevalansı ve Aralarındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Merve Ötüken, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Muammer Kendirci.


Paratestiküler kitlelerde olgu serisi: Tedavi modalitelerine yeni yaklaşımlar.

Sözlü Sunum.

Hüseyin Acinikli, Göksel Bayar, Sinan Levent Kireççi, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı, Fevziye Kabukçuoğlu, Kamile Gülçin Eken.


İmpakte üreter taşlarında üreteroskopi. Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Sinan Levent Kireççi, Serdar Arısan, Orhan Tanrıverdi, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı.


Üreteroskopi sırasında görülen komplikasyonlar ve predikte eden faktörler. Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Sinan Levent Kireççi, Serdar Arısan, Orhan Tanrıverdi, Ayhan Dalkılınç, Kaya Horasanlı.


Prostat Kanserli Hastalarda Kan Serbest Testosteron Düzeyiyle Gleason Skoru Pozitif Kor Sayısı ve Kanser Riski Derecesi Arasındaki İlişki. Sözlü Sunum

Göksel Bayar, Mustafa Kadıhasanoğlu, Mustafa Aydın, Muammer Kendirci.

Sürekli sondalı hastalarda gelişen dirençli ve semptomatik idrar yolu enfeksiyonun tedavisinde kızılcık meyvesi kullanımı. Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Musab İlgi, Çiğdem Döndar, Sinan Levent Kireççi, Ayhan Dalkılınç.


13. ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ 2015


Üreteroneosistostomiyle alt üriner sistem disfonksiyonu arasında uzun dönemde bir ilişki var mıdır? Sözlü Sunum

Kaya Horasanlı, Göksel Bayar, Hüseyin Acinikli, Cemil Kutsal, Sinan Levent Kireçci, Ayhan Dalkılıç.


3. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 2016


Kas invaziv olmayan mesane kanserli hastalarda eortc ve cueto skorlama sistemlerinin rekürens ve progresyon öngörülerinin doğruluğu ve karşılaştırılması. Sözlü Poster

Muhammet Fatih Kılınç, Göksel Bayar.


Düşük riskli prostat kanseri nedeniyle aktif izleme alınan hastalarda alt üriner sistem semptomları ve erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi. Sözlü Poster

Göksel Bayar, Muhammet Fatih Kılınç, Hüseyin Acinikli.


Enuresis nokturna ve spina bifida okülta ilişkisi: prospektif kontrollü çalışma. Sözlü Sunum.

Abdulmecit Yavuz, Muhammet Fatih Kılınç, Umut Sarıoğulları, Göksel Bayar.


14. ÇOCUK ÜROLOJİ KONGRESİ 2017


İnfantlarda görülen komunikan hidroselin seyri ve cerrahiyi öngören faktörler: Prospektif Kohort Çalışma. Sözlü Sunum

Göksel Bayar, Kaya Horasanlı.


26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2017


Dekstranomer Hiyaluronat Kullanılarak Yapılan Endoskopik Vezikoüreteral Reflü Cerrahisinde Öğrenim Körvü. Top Poster, Sözlü Sunum.

Hasan Demirkan, Musab İlgi, Göksel Bayar, Süleyman Şahin, Cemil Kutsal, Ayhan Dalkılıç, Kaya Horasanlı.


4. ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 2018


Böbrek Alt Pol Orta Boy Taşların Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi, Retrograd İntrarenal Cerrahi Ve Mikro Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması. Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Mehmet Yılmaz Salman.


Makroskopik Hematüri İle Başvuran Mesane Kanserli Hastalarda Hematüri Süresi Ve Sıklığının Evre, Prognoz Ve Rekkürrens İle İlişkisi. Sözlü Sunum.

Abdullah Hızır Yavuzsan, Hüseyin Acinikli, Hüseyin Cihan Demirel, Sinan Levent Kireçci, Göksel Bayar, Ahmet Tevfik Albayrak, Elsad Abdullayev, Cumhur Yeşildal, Ayhan Dalkılıç.


27. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2018


Tamsulosin Düşük Riskli Prostat Kanseri Nedeniyle Aktif İzleme Alınan Hastalarda Alt Üriner Sistem Semptomlarını İyileştirebilir: Prospektif Kontrollü Çalışma. Sözlü Sunum.

Göksel Bayar, Abdulmecit Yavuz.


Silodosin Akut Prostatitli Hastalarda Alt Üriner Sistem Semptomlarını İyileştirebilir. Poster Sunum.

Goksel Bayar, Abdulmecit Yavuz.


13. ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 2019


Böbrek Pelvisinde Orta Boy Taşların Tedavisinde Yeniden Kullanılabilir ve Tek Kullanımlık Fleksibil Üreteroskopların Etkinlik Açısından Karşılaştırılması. Sözlü Sunu. SS-065

Göksel Bayar, Mehmet Yılmaz Salman.


26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ 2019


1. Böbrek Taşı İçin Fleksibil Üreteroskopi Yapılanlarda Trendelenburg Pozisyonun Başarıya Etkisi. Sözlü Sunu. SS-30.

Göksel Bayar, Mehmet Yılmaz Salman.


2. Üreter Taşlarının Spontane Düşmesine Yardımcı Tedavi Olarak Mirabegron veya Silodosinin Etkinliği: Prospektif Randomize Çalışma. Sözlü Sunu. SS-04.

Göksel Bayar, Abdulmecit Yavuz.


3. Silodosin Akut Bakteriyel Prostatitli Hastalarda Alt Üriner Sistem Semptomlarını İyileştirebilir. Sözlü Sunu. SS-45.

Göksel Bayar.


4. Tamsulosin yada Mirabegron Kullanımı Double-j Stente Bağlı Semptomların

Azaltılmasında Kullanılabilir Mi? Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma. Sözlü Sunu. SS-49.

Sözlü Sunu. SS-04.


5. Böbrek Alt Kalis Taşlarının Fleksibil Üreteroskopla Tedavisinde Tek Kullanımlık ve Çok Kullanımlık Üreteroskopların Karşılaştırması. Poster Sunu. PP-196.

Göksel Bayar, Mehmet Yılmaz Salman.


14. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ 2019


1. Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserli Hastalarda Yaşın Rekürens ve Progresyona Etkisi Vardır. Poster Sunu. PS-74.

Göksel Bayar, Mustafa Aydın.


2. Tekrar Prostat Biyopsisinde Klinik Anlamlı Kanser Saptanması İçin Prediktif Faktörler.

Poster Sunu. PS-175.

Göksel Bayar, Mustafa Aydın.


6. ULUSAL MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ


Tek Kullanımlık İki Farklı Fleksibil Üreteroskopun Etkinlik ve Güvenlik Açısından Karşılaştırılması. Sözlü-Sunu. SS-119.

Çağlar Yıldırım, Göksel Bayar.

bottom of page