top of page
insidans.jpg

Mesane Kanseri

Görülme Sıklığı ve Belirtiler

Türkiye'de, maalesef halen tütün kullanımının yüksek olması nedeniyle, mesane kanseri en sık görülen kanserler arasındadır. En sık belirtisi (% 95) idrardan kan gelmesidir. Ağrısız, pıhtılı kanamalı idrar durumunda en kısa sürede bir üroloji uzmanına görünmek gerekir. Bunu dışında diğer belirtiler, sık idrara gitme, idrarda yanma gibi bölgesel ve kanserin ileri evre haline gelmesi durumunda böbrek veya vücut ağrısıdır. Ayrıca uzun süre kanaması olanlarda kansızlığa bağlı halsizlik ve kilo kaybı görülebilir.

Mesane Kanseri: Ben Kimim?
msncncr.jpg

Teşhis

Mesane kanseri belirtileri gösteren bir hastada ilk incelemeler (idrar ve kan tetkikleri) yapıldıktan sonra üriner sistem ultrasonografisi yapılır. 1 cm üzeri papiller tümörlerde ultrasonun duyarlılığı nerdeyse %95'dir. Eğer ultrasonda herhangi bir anomali saptanmazsa sistoskopi yapılır. Sistoskopi mesane ve üretranın gözle incelenmesidir. Gözle görülür bir tümör izlenmezse biyopsi alınır. Ultrasonda veya sistoskopide tümör görülürse önce endoskopiyle tümör kesilerek çıkarılır. Çıkarılan tümör patolojiye yollanır. Tümörün tipi, evresi ve derecesi belirlenir.

Mesane Kanseri: Ben Kimim?
bldcncr.jpg

Tedavi

Mesane tümörlerinin %80'i ileri evre değildir. Kapalı ameliyat çoğunda yeterli olmaktadır. Ameliyat sonrasında hastalara mesane içine kemoterapi yada immünoterapi yapılabilir. Düzenli sistoskopi kontrolleriyle takip edilirler. Ancak tümörü ileri evre olanlarda mesanenin komple çıkarılması yada kemoterapiyle beraber radyoterapi tedavisi yapılabilir.

Mesane Kanseri: Ben Kimim?
bottom of page